Sunday, February 22, 2009

PERUNTUKKAN SEKOLAH TIDAK MENCUKUPI?

Berikut dipaparkan penerimaan dan perbelanjaan secara prorata sesebuah sekolah di Negeri Pahang tahun 2009.
(Illustrasi ini adalah berdasarkan 690 orang murid)
1.0 Penerimaan
Wang kerajaan 90,000.00
Wang SUWA 19,000.00
Jumlah penerimaan 109,000.00
Seorang murid menerima 157.97
2.0 Perbelanjaan ( Kasar )
Berkaitan program agama 10,000.00
Sukan,pendidikan khas dan pra sekolah 23,000.00
Hari pendidikan dan koakademik 4,000.00
Bil air ,elektrikdan telefon 10,000.00
Alatan P&P 50,000.00
Perkhemahan dan peperiksaan dalaman 13,000.00
Pusat sumber 8,000.00
Jumlah perbelanjaan 118,000.00
Seorang murid berbelanja 171.01
3.0 Kekurangan 9,000.00
Seorang murid kekurangan 13.04
4.0 Bayaran Persekolahan yang dicadangkan dalam Mesyuarat Agung PIBG 2009 dan
telah diterima ialah sejumlah RM 27.00 kepada seorang pelajar. Manakala Bayaran
PIBG juga telah diputuskan dalam Mesyuarat Agung berkenaan ialah RM 50.00 juga
kepada seorang pelajar.
Cadangan ,
PIBG perlu bersatu memohon agar Kementerian Pelajaran memberi peruntukkan yang
secukupnya kepada sesebuah sekolah. Jumlah sebenar peruntukkan tambahan adalah
berasaskan kepada geran per kapita yang diterima sesebuah sekolah. Jika berdasarkan
kepada Illustrasi diatas 25%-30% tambahan daripada geran per kapita asal diperlukan bagi
meringan beban ibubapa. Manakala bayaran PIBG kalau boleh dikurangkan daripada
RM 50.00 kepada RM 35.00 akan banyak memberi kelegaan kepada ibubapa.
Jika cadangan ini diterima maka ibubapa akan membayar untuk sesi persekolahan 2010
iaitu ,
1. Takaful 1.50 ( setiap orang anak )
2. PIBG (h.pendidikan,sukan dan sumbangan )30.00 ( seorang penjaga )
3. PIBG (Keceriaan ) 5.00 ( setiap orang anak )
Ini bermakna Kementerian Pelajaran memberikan peruntukkan geran per kapita diantara RM 200.00 hingga RM 250.00 untuk seorang pelajar di dalam sesebuah sekolah.
Sebagai menambah semangkuk, jadi tak payah lagi menadah tempurung kepada YB untuk mengumumkan
' meluluskan permohonan ' sekolah berkenaan. Dan tak payahlah juga dalam perasmian Mesyuarat Agung PIBG ,YB menyebut beberapa juta dan billion peruntukkan telah diluluskan. Cuma kalau YB nak memberi sumbangan hulurkan kepada program-program sekolah/PIBG yang bersifat membantu menjayakan program tersebut. Itulah hakikatnya.

No comments: