Friday, June 4, 2010

Blog AKPK 14 boleh dilawati

Urusetia IT AKPK ( Ahli Keluarga Pawang Kadir ) telah membuka laman blog. Alamat blog AKPK ialah ..akpk14.blogspot.com..., menurut Ketua Urusetianya. Keujudan blog ini sebenarnya memenuhi permintaan ramai di kalangan ahli AKPK , para pengkaji sejarah, wartawan dan orangramai terutamanya di Daerah Bera.

Kami menyusun jari sepuluh sekiranya tidak menepati kehendak. Namun keujudan blog ini dapat mengeratkan lagi silaturahim di kalangan ahli AKPK dan orang ramai, tambah Ketua Urusetia AKPK.