Monday, December 1, 2008

Perlembagaan Malaysia suatu pendekatan kepada pembaca ( Rakyat )

Penulis cuba membawa pembaca ( rakyat ) kearah suatu pendekatan memahami Perlembagaan Malaysia dalam bahasa yang mudah. Terdapat lapan tajuk penting yang bakal diulas oleh penulis iaitu,

Konsep Perlembagaan
Definasi Perlembagaan
Klasifikasi Perlembagaan
Tujuan Perlembagaan
Latar Belakang Perlembagaan di Malaysia
Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri
Peruntukan Utama Dalam Perlembagaan Malaysia
Pindaan Perlembagaan

Walaupun penulis bukan pengamal undang-undang tetapi beliau merasakan sebagai rakyat kita sepatutnya perlu mengetahui perihal Perlembagaan Malaysia. Jika sekiranya mendapat sambutan dari pelawat penulis akan cuba menulis sehingga lapan tajuk seperti yang dinyatakan. ( Rujuk: Buku Kenegaraan Malaysia JPSM FPPSM UTM Skudai )

Sebagai permulaan dicoretkan tajuk pertama iaitu Konsep Perlembagaan

Lazimnya sesebuah Negara yang mencapai kemerdekaan akan mempunyai perlembagaan tersendiri. Perlembagaan ialah sebuah dokumen yang mengandungi undang-undang asas dan tertinggi atau undang-undang agung sesebuah negara. Undang-undang tertinggi ini menjadi sumber kepada segala perundangan lain yang wujud dalam sesebuah negara. Undang-undang lain tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Biasanya perlembagaan mengandungi undang-undang yang selaras dengan kehendak rakyat dan keadaan semasa. Perlembagaan mengandungi peruntukan-peruntukan umum tentang corak pemerintahan Negara,hak asasi rakyat,kewarganegaraan,bahasa rasmi dan lain-lain.

Sebagai contoh Perlembagaan Persekutuan mempunyai peruntukan-peruntukan mengenai pelbagai perkara seperti:

>Kebebasan Asasi Rakyat
>Kewarganegaraan
>Badan Perundangan
>Badan Pemerintah
>Badan Kehakiman
>Badan Kewangan
>Kuasa-kuasa di antara Kerajaan Pusat dan Negeri
>Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera
>Kanun Tanah
>Badan Perkhidmatan Awam
>Suruhanjaya-suruhanjaya
>Dasar-dasar pembangunan

No comments: