Monday, December 15, 2008

Definisi dan klasifikasi Perlembagaan

Definisi Perlembagaan


Mengikut Robertson (1993 ), perlembagaan mengandungi satu set hak,kuasa dan prosedur yang mengawal hubungan antara autiriti awam dengan rakyat dalam sesebuah negara.
Sebagai pengertian yang mudah,perlembagaan ialah undang-undang umum yang tertinggi negara yang menjadi asas dalam pembentukan undang-undang seterusnya, samada bagi keperluan pentadbiran kerajaan dan institusi-institusinya ataupun seterusnya kepada organisasi-organisasi bukan kerajaan.
Klasifikasi Perlembagaan

Perlembagaan boleh dibahagi kepada dua iaitu:

a. Perlembagaan bertulis
b. Perlembagaan tidak bertulis

Perlembagaan bertulis meliputi semua prinsip mengenainya yang termaktub dalam satu dokumen-dokumen bersiri yang merujuk kepada perlembagaan. Perlembagan ini juga dinamakan ' conventional' (amalan pelembagaan) atau 'enacted'. Perlembagaan Malaysia ialah perlembagaan bertulis. Di Malaysia, sumber undang-undang bertulis ialah yang terdapat dalam Perlembagaan Persekutuan,Perlembagaan Negeri,undang-undang yang digubal oleh Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dan perundangan kecil yang diperbuat oleh badan-badan yang diberi kuasa oleh Akta Parlimen dan Enakmen/Ordinan Dewan Undangan Negeri.
Perlembagaan tidak bertulis pula terdiri daripada prinsip-prinsip perlembagaan yang tidak dicatitkan atau tidak termaktub di dalam satu dokumen secara khusus. Sebaliknya terdapat dalam beberapa keputusan-keputusan mahkamah atau konvensyen perlembagaan. Contoh di Malaysia, undang-undang tidak bertulis terdapat dalam adat tempatan,kes-kes yang dibicarakan di mahkamah dan sebagainya.

- sumber buku Kenegaraan Malaysia JPSMFPPSM UTM Skudai 2001

No comments: