Saturday, January 15, 2011

ASAL KAMPONG GUAI


Terima kasih kepada semua yang dinyatakan. Sejarah insan permulaan menghuni Kampong Guai.Selepas itu semakin ramai zuriat keturunannya dan juga ditambah dengan insan asalnya dari tempat lain berkahwin dengan anak tempatan dan terus menetap di situ.